Verschil voorrang verlenen en voor laten gaan

Voorrang verlenen

Hoe is de voorrang in het verkeer geregeld? Wanneer spreek je in het verkeer over voorrang verlenen en wanneer heb je het over voor laten gaan in het verkeer?

Maar wat is nou eigenlijk het verschil? Eigenlijk is het heel simpel en kan je het makkelijk voor jezelf nagaan door jezelf 2 vragen te stellen.

  1. Zijn het bestuurders onderling?
  2. Is het een kruisende weg?

Als je beide vragen met ‘JA’ beantwoord, praat je altijd over voorrang verlenen! Je moet dus zelf ook een bestuurder zijn.

Bijvoorbeeld: je rijd in de auto en van rechts komt een fiets aan. Jullie zijn beide bestuurders en de fiets zit op een kruisende weg, dus moet je de fiets VOORRANG verlenen.

Let op:
-Dit geldt niet voor een onverharde weg. Zie hiervoor de blog onverharde weg.
-Ook verleen je voorrang aan bestuurders van een tram muv haaientanden.

Maar wanneer laat je nu iemand voor? Eigenlijk blijft hetgeen over, wat niet onder voorrang verlenen valt.

Bijvoorbeeld: je wil als automobilist rechts afslaan. Op dezelfde weg, loopt een voetganger rechts achter jou, die over wil steken. Dan gaat doorgaand verkeer voor en moet je de voetganger voor laten gaan!

Wanneer je links of rechts afslaat als bestuurder (muv. tram*) , moet je al het tegemoet- of achteropkomend verkeer op dezelfde weg voor laten gaan.

*Tram: kijk voor meer informatie over de regels van een tram op: https://rijschoolmontfrans.nl/2018/07/20/hoe-zit-dat-nu-met-die-tram/

Voorrang verlenen en voor laten gaan

Heb jij je theorie al geregeld? Kijk op www.cbr.nl voor alle beschikbare datums.