Parkeer verbod

Parkeerverbod

Weet jij waar een parkeer verbod geldt? In de vorige blog hebben we het stilstaan verbod besproken. In deze blog gaan we ons verdiepen in het parkeren en dan vooral waar het wel en niet mag.

Wat is parkeren?

Parkeren is het laten stilstaan van een voertuig, anders dan een gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot: het onmiddellijk in/uit laten stappen van passagiers of het onmiddellijk laden/lossen van goederen.

Dus als je, je voertuig stil laat staan om inkopen te doen, niet constant aan het laden/lossen bent, iets wilt drinken, mobiel aan het bellen bent, of ergens even snel geld moet pinnen ben je dus aan het parkeren.

Toegestaan:

Je mag parkeren op de volgende plaatsen. Let wel op dat je daarbij niemand hindert of gevaar kan veroorzaken.

*Parkeerplaatsen.

*Parkeerhavens- en stroken.

*In parkeergarages.

*Aan de linker- en rechterkant van de rijbaan, mits toegestaan.

Verboden:

Je mag niet overal zomaar parkeren. Op de onderstaande plekken is parkeren verboden:

*Op alle plaatsen waar je ook niet mag stilstaan. Denk aan bord E2 en een gele onderbroken lijn.

Parkeerverbod
Bord E1 parkeerverbod

*Parkeren is verboden aan de kant van de rijbaan waar bord E1 staat. Let op, dit is een parkeer verbod voor de zijde van de rijbaan waar het bord is geplaatst. Dus dit geldt niet voor de berm of daarvoor bestemde parkeervakken.

*In een parkeerverbodszone. Zie je afbeelding E1 in een zonebord, dan geldt die voor beide kanten van de rijbaan.

*Langs een gele onderbroken streep (hier mag je wel stilstaan.

*Langs een gele doorgetrokken streep.

*Op een kruispunt of 5m van een kruispunt.

*Voor een in/uitrit. (Ook niet voor die van jezelf).

*Op de rijbaan van een voorrangsweg buiten de bebouwede kom. Dus in de berm mag het wel.

*Langs een reeds geparkeerd voertuig. Het klinkt misschien logisch, maar je blijft je verbazen.

 *Afgekoppelde aanhangwagens mogen niet geparkeerd worden op andere weggedeeltes dan de rijbaan: het trottoir, voetpad fiets/ bromfietspad of ruiterpad.

Nu weet je waar je wel en niet mag parkeren maar er is meer…

Parkeren onder bepaalde voorwaarden:

Het kan zijn dat je wel ergens mag parkeren, maar dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.
Denk aan een parkeerschijfzone, APV, doelgroep borden, een parkeermeter/automaat of een gehandicaptenparkeerkaart

Hier gelden wat uitzonderingen voor. Je vindt ze op de website van de rijksoverheid.

Laat een reactie achter