Stilstaan verbod

Stilstaan verbod

Wij merken in de praktijk dat leerlingen (en niet alleen leerlingen) soms twijfelen of ze nu ergens wel of niet mogen stilstaan. Waar is stilstaan verboden?

In deze blog vertellen we je precies waar het toegestaan en verboden is om stil te staan.

Wat is stilstaan?

Dat is het stoppen uit vrije wil, omdat je tijdelijk niet meer mee wilt doen in het verkeer. Het direct in- en uit laten stappen van passagiers of het laden/lossen van goederen valt ook onder stilstaan. Dus bellen valt onder parkeren!

Let op: Als je wilt stilstaan, mag je natuurlijk niemand hinderen of een gevaar veroorzaken.

Toegestaan:

Dat is eigenlijk heel simpel en kan ik vrij kort over zijn. Stilstaan is aan de linker- en aan de rechterkant van de weg toegestaan. Rechts stilstaan is vaak logischer en ook veiliger.

Verboden:

Je mag niet zomaar overal stilstaan. Hierbij een opsomming waar je niet mag stilstaan:

*Stilstaan is verboden aan de kant van de rijbaan waar bord E2 staat. Let op, dit is een stilstaan verbod voor de zijde van de rijbaan waar het bord is geplaatst. Dus dit geldt niet voor de berm of daarvoor bestemde parkeervakken. (Zie je deze afbeelding in een zonebord, dan geldt die voor beide kanten van de rijbaan).

Stilstaan verbod
Bord E2 Stilstaan verbod

*In een tunnel

*Bij een kruispunt. Dus op een kruispunt of overweg (denk aan spoor).

*Op of naast een fietsstrook

*Op of naast een busstrook

*Je mag ook niet op of binnen 5 meter van een oversteekplaats stilstaan.

*Op bepaalde plaatsen van de weg. Denk hierbij aan fiets- en voetpad.

*Bij een bushalte. Ter hoogte van de gelokte markering. Als deze er niet is, mag je niet stilstaan binnen 12 meter voor en 12 meter na het bord van de bushalte.

*Langs een gele doorgetrokken streep.

*Op invoeg- en uitvoegstroken en doorgaande rijbanen van een autoweg en autosnelweg.

Het is een hele lijst waar je niet mag stilstaan. Vaak wordt gedacht dat je ook voor in inrit niet mag stilstaan. Dat mag dus wel, je mag hier niet parkeren. Dat bespreken we in de volgende blog. Uiteraard mag je niet iemand hinderen. Dus of het handig is, is natuurlijk een tweede punt.

Wil jij meer weten over de verkeersveiligheid? Kijk dan eens op de website van de rijksoverheid.