Algemene voorwaarden

Bij het inschrijven en het bij de afname van een lespakket wort u doorverwezen naar onze algemene voorwaarden. Door akkoord te aan op het inschrijfformulier verklaard u onderstaande voorwaarden gelezen te hebben.

ARTIKEL 1 Verplichtingen Rijschool Montfrans 
1.1
De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeur certificaat’.

1.2 
Het rijexamen wordt z.s.m. door Rijschool Montfrans gereserveerd nadat je de laatste betalingstermijn voldaan is.

1.3 
De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 
De rijles wordt volledig benut door de leerling.

1.5 
Rijschool Montfrans heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 
Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er uiteraard een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet indien mogelijk.. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding bij Rijschool Montfrans.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling
2.1 
Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn en voor 31 oktober 16 geworden zijn. Ben je later 16 geworden, is het helaas niet toegestaan. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben. Ga voor meer informatie naar http://www.2todrive.nl/

2.2 
De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft Rijschool Montfrans het recht om de les in rekening te brengen.

2.3 
De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven.
Dit kan tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft Rijschool Montfrans  het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. De afzegging dient telefonisch gedaan te worden of per WhatsApp bericht.

2.4 
De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan Rijschool Montfrans.

2.5 
Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.4 vermeld staat en hier kosten aan zitten verbonden zoals bijvoorbeeld de Eigen Verklaring of een examen, dient de leerling zelf deze (extra) kosten te vergoeden. Rijschool Montfrans geeft hierop geen restitutie.

2.6 
Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.4 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling
3.1 
Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les.

3.2 
Voor betalingen bij lespakketten wordt verwezen naar de factuur.

3.3 
Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan zal Rijschool Montfrans eerst tijdig een betalingsherinnering sturen. Indien de betaling dan niet binnen 14 dagen is voldaan, wordt er een tijdelijke stop gezet in het lessen. Totdat er weer betaald is.

3.4 
Mocht het toch helaas voorkomen dat de leerling niet betaalt, behoud Rijschool Montfrans het recht om de betalingsachterstand uit handen te geven.  De extra kosten zijn voor de leerling.

ARTIKEL 4 Rijexamens
4.1 
Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 
Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten
5.1 
De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
·       a. Rijschool Montfrans sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5).
·       b. Rijschool Montfrans sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken
6.1 
Rijschool Montfrans kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een les overeenkomst worden vastgelegd.

6.2 
Deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

6.3
Tijdens de rijlessen wordt gebruikgemaakt van een Dashcam voor calamiteiten. De bestanden worden tijdelijk bewaard. Indien nodig mag Rijschool Montfrans deze beelden gebruiken.

ARTIKEL 7 Lespakketten
7.1 
Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen. De prijs van een extra les bedraagt €39,- per les met een duur 60 minuten.

ARTIKEL 8 Vrijwaring
8.1 
Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
·        a. Rijschool Montfrans kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
·        b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
·        c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
·        d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 
Rijschool Montfrans zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. De leerling mag in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Contact

Wil jij ook beginnen met rijles?
Bel of chat met ons via What'sapp:
06 - 29 81 24 14

​Of stuur een e-mail naar:
​info@rijschoolmontfrans.nl
Rijschool Nunspeet en Harderwijk
Rijschoolnummer: 8491U5

Adres

Autorijschool Montfrans
Treubstraat 20
8072WH Nunspeet