Algemene voorwaarden

Bij het inschrijven en het bij de afname van een lespakket wordt u doorverwezen naar onze algemene voorwaarden. Door akkoord te aan op het inschrijfformulier verklaard u onderstaande voorwaarden gelezen te hebben. Onderstaande verwoord 'leerling' als de leerling zelf en indien minderjarig betreft dit ook de voogd.

ARTIKEL 1 Verplichtingen Rijschool Montfrans 
1.1
De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeur certificaat’.

1.2 
Het rijexamen wordt z.s.m. door Rijschool Montfrans gereserveerd nadat je de laatste betalingstermijn voldaan is.

1.3 
De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.4 
De rijles wordt volledig benut door de leerling.

1.5 
Rijschool Montfrans heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 
Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er uiteraard een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet indien mogelijk. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding bij Rijschool Montfrans.

1.7
Één les heeft een duur van tenminste 50 minuten en maximaal 60 minuten. Dit is afhankelijk van meerdere factoren en kunnen geen rechten aan ontleent worden.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling 
2.1 
Om praktijklessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Daarnaast dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben. Ga voor meer informatie naar http://www.2todrive.nl/

2.2 
De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Zie artikel 3.4.

2.3
De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan Rijschool Montfrans. Zie artikel 10 voor toevoeging rijden onder invloed van een stof.

2.4
Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in artikel 2.3 vermeld staat en hier kosten aan zitten verbonden zoals bijvoorbeeld de Gezondheidsverklaring of een (aangepast/her) examen, dient de leerling zelf deze (extra) kosten te vergoeden. Rijschool Montfrans geeft hierop geen restitutie.

2.5
Bij schade ontstaan als gevolg van de in artikel 2.3 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

2.6
De leerling is zelf verantwoordelijk om aaneengesloten te lessen. Als een leerling langer dan 2 weken niks van zich laat horen, is Rijschool Montfrans vrij om de leerling terug op de eventuele wachtlijst te plaatsen. Op het moment dat de leerling weer contact opneemt, kan het zijn dat er niet direct plek is. Wel staat de leerling dan bovenaan op de wachtlijst.

ARTIKEL 3 Les afzeggen/verzetten/ziek/no-show:
3.1
Als de leerling een les afzegt, dient deze zelf het initiatief te nemen om een nieuwe les in te plannen met Rijschool Montfrans. Gebeurt dit niet, zal Rijschool Montfrans een herinnering sturen per telefoon, app of mail. Bij geen reactie mag Rijschool Montfrans de leerling terug bovenaan de wachtlijst plaatsen.

3.2
De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven.
Dit kan tot 48 uur voor de rijles. Daarna heeft Rijschool Montfrans het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. De afzegging dient telefonisch gedaan te worden. (Niet via app, sms of e-mail).

3.3
Is de leerling ziek geworden? Dan dient de les uitsluitend telefonisch afgezegd te worden. De tijden dat wij bereikbaar zijn, zijn van maandag t/m donderdag van 8.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur.
Ben je 's nachts ziek geworden en heb je les om 8.00 uur 's ochtends, is dit de enigste uitzondering dat je de les per app mag afzeggen!

3.4
De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft Rijschool Montfrans het recht om de les in rekening te brengen en niet langer te hoeven wachten.

ARTIKEL 4 Lespakketten
4.1 
Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden vertegenwoordigt niet de opleidingsduur. Als een leerling aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijk examen, dan dient de leerling eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen.

4.2
Indien de leerling een advies heeft meegekregen betreft het aantal lessen/ lespakket en blijkt dat hij/zij nog meer lessen nodig heeft, kan de leerling op geen enkele manier restitutie/korting of andere geleden schade claimen bij Rijschool Montfrans.

4.3
Indien de leerling besluit te stoppen bij Rijschool Montfrans, geeft Rijschool Montfrans geen geld terug op het lespakket en/of examengeld.

4.4
Bij afname van een lespakket zit één standaard praktijkexamen in. Als blijkt conform gezondheidsverklaring en/of oordeel CBR dat er een aangepast praktijkexamen NO/ BNOR staatsexamen nodig is, wordt door Rijschool Montfrans het verschil als zijnde toeslag/meerprijs doorberekend aan de leerling.

ARTIKEL 5 Voorwaarden wijze van betaling
5.1 
Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden na iedere les. Voor betalingen bij lespakketten wordt verwezen naar de factuur.

5.2 
Als de leerling een lespakket heeft afgenomen, is de leerling verplicht deze in zijn geheel af te nemen. Als de leerling tijdens het lestraject besluit te stoppen, kan de leerling geen recht verlenen aan enige restitutie betreft de lessen en/of lespakket.

5.3
Als de leerling eenmaal met lessen begint, dient de leerling de lessen aansluitend te volgen. Dit houdt in dat Rijschool Montfrans geen agenda ruimte vrij kan houden als de leerling regelmatig besluit om niet te komen lessen (muv ziekte, vakantie e.d.). Zie voor toevoeging artikel 3.

5.4 
Rijschool Montfrans hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Na deze 14 dagen stuurt Rijschool Montfrans een eerste betalingsherinnering. De uiterste betalingstermijn is 28 dagen. Na deze 28 dagen krijg je een laatste tweede herinnering toegestuurd. Als deze binnen 7 dagen ook niet voldaan wordt, behoudt Rijschool Montfrans het recht om de lessen tijdelijk stop te zetten totdat er betaald is of het examen niet door te laten gaan (zie artikel 6). Daarnaast draagt Rijschool Montfrans de openstaande betaling over aan een incasso bureau. Bijkomende kosten voor het incassobureau en/of aanmaningskosten zijn voor de leerling.

5.5
Indien de klant kiest om in 3 termijnen te betalen, worden deze 3 termijnen maandelijks onder de eerste 3 maanden van de opleiding gefactureerd.

 

ARTIKEL 6 Rijexamens / Rijtest
6.1 
Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

6.2
De leerling is zelf verantwoordelijk voor een geldig en heel identiteitsbewijs mee te nemen tijdens het lessen en examen. Als deze niet goed is, mag het CBR het examen weigeren. De kosten van het examen zijn voor de leerling.

6.3 
Mocht het rijexamen door het CBR afgelast worden door slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft dan wél het recht om aan de leerling de kosten van één rijles te berekenen.

6.4
Indien er volgens het CBR een rijtest nodig is betaald de leerling alleen aantal uren aan de rijschool die daarvoor nodig zijn. Rijschool Montfrans heeft geen inspraak of er wel of geen rijtest nodig is. Een rijtest kost extra tijd ivm wachttijd en uitslag bij het CBR, waardoor de leerling langer over het behalen van zijn rijbewijs kan doen. Om bij te blijven kan het zijn dat er extra lessen nodig zijn, door de wachttijd bij het CBR. Er kunnen geen rechten tot compensatie of schadevergoeding worden geëist van Rijschool Montfrans.

6.5
Als de leerling niet komt opdagen voor het praktijkexamen of deze (te laat) annuleert, zijn de kosten voor de leerling. Bij annuleren berekend het CBR vaak administratiekosten. Actuele prijzen vind je op de website van het CBR. Deze administratiekosten zijn voor de leerling en zijn niet te verhalen op Rijschool Montfrans

6.6
Draag altijd goed en stevig schoeisel. Geen slippers of hakken. De les of examen kunnen geweigerd worden. De kosten kunnen niet verhaald worden op Rijschool Montfrans.

6.7
Voor een rijtest worden geen extra kosten doorberekend vanuit het CBR. Wel kost een rijtest circa 2 lesuren en is Rijschool Montfrans vrij om deze door te berekenen aan de leerling.

6.8
Het praktijkexamen gaat door, zodra alle facturen zijn voldaan.

6.9
Terugkomend op artikel 4.4 behoudt Rijschool Montfrans het verschil tussen een standaard en afwijkend praktijkexamen door te berekenen aan de leerling.

ARTIKEL 7 Beëindigen van overeenkomsten

7.1 
De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:
·       a. Rijschool Montfrans sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5).
·       b. Rijschool Montfrans sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

7.2
Bij punt a en b behoudt Rijschool Montfrans het recht om de factuur bij een afgenomen lespakket alsnog te factureren aan de leerling. De leerling kan zich geen rechten ontlenen aan enige restitutie en/of een schadevergoeding eisen.

ARTIKEL 8 Aanvullende afspraken
8.1 
Rijschool Montfrans kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een les overeenkomst worden vastgelegd.

8.2 
Deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

8.3
Tijdens de rijlessen wordt gebruikgemaakt van een Dashcam. De bestanden worden tijdelijk bewaard. Indien nodig mag Rijschool Montfrans deze beelden gebruiken.

8.4
Draag altijd goed en stevig schoeisel. Geen slippers of hakken. De les kan geweigerd worden of ingekort, om andere schoenen aan te trekken.

8.5
De leerling dient zelf de rijschool te machtigen en een gezondheidsverklaring in te vullen. Dit doet de leerling met zijn/haar DigiD code op https://mijn.cbr.nl/ 

8.6
De leerling dient de gezondheidsverklaring altijd naar waarheid in te vullen. Meer informatie kan de leerling vragen bij zijn/haar rij instructeur of bij het CBR zelf. Indien de leerling in aanmerking komt voor een rijtest en dit het lestraject vertraagd, kan de leerling op geen enkele manier een tegemoetkoming, restitutie of schade verhalen bij Rijschool Montfrans.

ARTIKEL 9 Vrijwaring
9.1 
Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
·        a. Rijschool Montfrans kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
·        b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
·        c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
·        d. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

9.2 
Als de leerling een rijontzegging heeft, voor wat voor voertuig dan ook, mag de leerling in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan tóch rijlessen neemt, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële)gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

ARTIKEL 10 verdovende middelen
10.1
De leerling mag nooit onder invloed rijden van drank, drugs, medicijnen, kalmerende middelen of andere producten waar de leerling kan weten dat deze hem beïnvloeden.

10.2
Indien de leerling voor aanvang of tijdens het lestraject medicijnen gebruikt, voorzien van een gele sticker, moet dit ten alle tijden, tijdig en voorafgaande een rijles kenbaar worden gemaakt aan Rijschool Montfrans. Medicijnen voorzien van een gele sticker, mag je uitsluitend mee rijden na officieel akkoord van een arts.

10.3 
Indien de leerling voor aanvang of tijdens het lestraject medicijnen gebruikt, voorzien van een rode sticker, moet dit ten alle tijden, tijdig en voorafgaande een rijles kenbaar worden gemaakt aan Rijschool Montfrans. Medicijnen voorzien van een rode sticker, mag je NOOIT mee autorijden.

10.4
De leerling mag niet gaan autorijden als hij/zij zich bewust is, van het feit dat een stof hem beïnvloed. Dit kan van alles zijn, zoals energydrank, kleurstoffen e.d.

10.5
Bij een politiecontrole, ongeluk en/of ongeval, waarbij de leerling onder invloed is van artikel 10.1/10.2/10.3/10.4/10.5 is de leerling ten alle tijde aansprakelijk voor alle geleden schades aan o.a. zichzelf, derden en de rij instructeur en eventuele examinator + voertuig(en). De leerling kan de instructeur niet verantwoordelijk stellen voor de gevolgen en of geleden schade aan zichzelf of derden zoals hierboven benoemd.

10.6
Bij overtreding door de leerling genoemd als in artikel 10.1/10.2/10.3/10.4/10.5, behoudt Rijschool Montfrans het recht de kosten en geleden schade te verhalen op de leerling.

 

 

Contact

Wil jij ook beginnen met rijles?
Bel of chat met ons via What'sapp:
Richard: 06-29812414
Samantha: 06-42668893

Of stuur een e-mail naar:
​info@rijschoolmontfrans.nl
Rijschool Nunspeet
Rijschoolnummer: 8491U5
KVK: 70739757

Adres

Autorijschool Montfrans
Oranjelaan 77
8071 LE Nunspeet