Privacy statement


Privacy statement

​​Bij Rijschool Montfrans kan je online informatie of een proefles aanvragen. Ook kan je, als afnemer een lespakket kopen. Hier zijn enkele gegevens voor nodig. Rijschool Montfrans houdt zich aan de regels bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De op het contactformulier of inschrijving ingevoerde gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de overeenkomst en de financiële administratie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Rijschool Montfrans verwerkt alleen de nodige persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
·        Voor- en achternaam
·        Geboortedatum
·        Adresgegevens
·        Telefoonnummer
·        E-mailadres

Waarom we je gegevens gebruiken
Rijschool Montfrans verwerkt bovenstaande persoonsgegevens van klanten voor het afhandelen van de betaling. Je adres komt op de factuur te staan. Wij hebben je e-mail adres nodig om de factuur te verzenden en een bevestiging te sturen en jou telefoonnummer hebben wij nodig om een afspraak in te plannen. Je geboortedatum verwerken wij in ons systeem, zodat wij kunnen zien op je minimaal 16,5 jaar bent. Jou persoonsgegevens zijn uitsluitend bestemd voor Rijschool Montfrans en zullen dan niet doorgaan naar derden.

Inzage en correctie persoonsgegevens
Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot info@rijschoolmontfrans.nl met als onderwerk 'persoonsgegevens wijzigen'. Rijschool Montfrans zal zo spoedig mogelijk reageren op jou verzoek.

Websites van derden
Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. Rijschool Montfrans selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld. Rijschool Montfrans is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Hoe lang we gegevens bewaren
Rijschool Montfrans zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden na jou examen vernietigd.

Delen met anderen
Rijschool Montfrans geeft jouw gegevens niet aan derden. Om een examen aan te vragen bij het CBR, moet de leerling Rijschool Montfrans zelf machtigen op de website van MijnCBR.nl.

​Daarnaast heeft Rijschool Montfrans verwerkersovereenkomst gesloten met Hostnet.

Beveiliging
Rijschool Montfrans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@rijschoolmontfrans.nl.

Camerabeelden
De camerabeelden van de dashcam worden maximaal 8 uur bewaard. Daarna worden deze automatisch overschreven, tenzij er een ongeval plaats vindt en de beelden nodig zijn ten behoeve van bewijsmateriaal, worden deze langer bewaard. Als de zaak is afgerond worden de beelden verwijderd.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Rijschool Montfrans
Oranjelaan 77
8071LE Nunspeet
​06 - 29 81 24 14
​info@rijschoolmontfrans.nl
www.rijschoolmontfrans.nl

 

Contact

info@rijschoolmontfrans.nl
Rijschool Nunspeet
Rijschoolnummer: 8491U5
KVK: 85032131

Adres

Autorijschool Montfrans
Gruppendelerweg 29
8071WK Nunspeet